En فـا     جمعه 8 مرداد 1400

سادگی در نصب دستگاه، به همراه قاب‌های آماده، امکان نصب خودپرداز در مکان‌هایی که محدودیت فضا دارند را ایجاد کرده است.

 

 

 

  • طراحی فشرده با حداقل فضای اشغالی
  • خروجی دسته‌های 60 تایی اسکناس
  • مدیریت نقدینگی بهینه
  • طراحی ویژه افراد معمول
  • نسخه‌های متفاوت نصب
  • راه‌حل امنیتی جامع
  • امکان تغییرات در معماری سخت‌افزار و نرم‌افزار
  • راه‌حل‌های مبتنی بر پروژه